این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فرمان مقاومت؛ خاطرات ابراهیم شوشتری ازشورش پادگان هوایی قلعه مرغی ‎۸شهریور ‎۱۳۲۰
نویسنده : شوشتری، ابراهیم
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ابراهیم شوشتری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران، شیرازه
مشخصات : ‎۱۱۸ص.[‎۲۰]ص.تصویر
موضوع : ایران - تاریخ - پهلوی - ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷ شوشتری ، ابراهیم - خاطرات
توضیح :
ISBN :