این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان: مقدمه‌ای بر آثار باستانی و تاریخی لرستان
نویسنده : ایزدپناه، حمید، ‎۱۳۰۹ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته حمید ایزدپناه
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ‎۳ ج.: مصور، نقشه، جدول
موضوع : لرستان لرستان -- آثار تاریخی لرستان -- اوضاع اجتماعی لرستان -- تاریخ
توضیح : شابک: ‎9646278027 عنوان عطف: آثار باستانی و تاریخی لرستان ص. ع. لاتینی‌شده:H. Izadpanah TarikHE Joghrafia va ejtemaiye Lorestan عنوان جلد دوم و سوم آثار باستانی و تاریخی استان لرستان می‌باشد کتابنامه
ISBN : 9646278027