این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : الف لیله و لیله
نویسنده :
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۴-۱۳۸۳
ناشر : بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات
مشخصات : ‎۴ج.
موضوع : داستانهای عربی- قرن‎۲۰ افسانه ها و قصه های عربی
توضیح :
ISBN :