این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : درس‌هایی از مدیر بازاریابی کوکاکولا
نویسنده : زیمن، سرجیو، Zyman, Sergio
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : سرجیو زیمن ؛مترجم سینا قربانلو
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، مبلغان
مشخصات : ‎۲۳۵ ص
موضوع : زیمن، سرجیو،Zyman, Sergio شرکت کوکاکولا،Coca-Cola Company بازاریابی
توضیح : شابک: ۳-۹-۹۰۵۷۲-‎۹۶۴ عنوان روی جلد: پایان عصر بازاریابی سنتی عنوان عطف: پایان عصر بازاریابی سنتی عنوان اصلی: The end of marketing as we know it
ISBN : ۹۶۴-۹۰۵۷۲-۹-۳