این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بحوث و دراسات فی الادب و التاریخ
نویسنده : عباس،احسان
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : احسان عباس
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۰-۱۳۷۹
ناشر : دارالغرب الاسلامی
مشخصات : ‎۳ج.
موضوع : ادبیات عربی- تاریخ و نقد نویسندگان عرب - سرگذشتنامه نویسندگان عرب - نقد و تفسیر شاعران عرب- نقد و تفسیر
توضیح : ص.ع.به انگلیسی : Studies In Literature Criticism And History جلد سوم این کتاب تحت عنوان محاولات فی النقد و الدراسات الدبیه می باشد. کتابنامه
ISBN :