این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نگارش کارتو گرافی ، تهیه و بکارگیری مقیاس در نقشه
نویسنده : احمری ، محمود
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمود احمری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : یزد ، دانشگاه یزد
مشخصات : ‎۱۸۲ ص . : جدول
موضوع : نقشه کشی
توضیح : شابک: ‎9645808316
ISBN : 9645808316