این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کتاب جمهره الامثال
نویسنده : عسکری ،حسن بن عبدالله، -‎۳۹۵؟ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ابی هلال العسکری ؛حققه ،وعلی حواشیه،ووضع خمارسه محمد ابوالفضل ابراهیم،عبدالمجید قطامش
تاریخ انتشار : [.‎ق‎۱۳۸۴-۱۳۴۲]
ناشر : بیروت ، دارالجیل
مشخصات : ‎۲ج.
موضوع : ضرب المثلهای عربی- تاریخ و نقد
توضیح :
ISBN :