این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : هیپنوتیسم و راز خلسه کتوال "
نویسنده : لا هیجی، جلال
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف جلال لاهیجی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۰
ناشر : تهران ، تابان ، غزالی
مشخصات : ده،‎۱۷۰ص.مصور
موضوع : تله پاتی تلقین روانی خواب مصنوعی
توضیح : عنوان روی جلد:هیپنوتیزم ورازخلسه"کتوال"ازافلاطون تامسمرازمسمرتاکابوک چاپ سوم:‎۱۳۷۴ کتابنامه
ISBN :