این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان
نویسنده : معطوفی، اسداله، ‎۱۳۳۶ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : اسدالله معطوفی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، انجمن آثارومفاخرفرهنگی
مشخصات : ‎۳ ج.: مصور، نقشه، جدول، نمونه، عکس، نمودار
موضوع : ترکمنان -- ایران -- تاریخ ترکمنان -- سرگذشتنامه
توضیح : شابک: ‎9647874650 کتابنامه
ISBN : 9647874650