این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : یک آسمان پرنده؛ گزینه اشعار
نویسنده : مشیری، فریدون
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : فریدون مشیری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، دنیای کتاب
مشخصات : ‎۲۳۳ ص
موضوع : شعرفارسی - قرن ‎۱۴
توضیح :
ISBN :