این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات، الگوها
نویسنده : احمدپور، محمود، ‎۱۳۳۵ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محمود احمدپور داریانی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸
ناشر : [تهران]، محمود احمدپور داریانی: شرکت پردیس ‎۵۷
مشخصات : ع، ‎۲۹۹ ص.: مصور، جدول
موضوع : کارآفرینی
توضیح : شابک: ۴-۱۸-۶۳۳۳-‎۹۶۴ پشت جلد به‌انگلیسی:...Mahmoud Ahmadpour daryani. EntrePreneurship کتابنامه: ص. ۲۵۶ - ‎۲۷۳
ISBN : ۹۶۴-۶۳۳۳-۱۸-۴