این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گهر
نویسنده : نوری، محمدیوسف، - ‎۱۳۰۲ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محمدیوسف نوری ؛با مقدمه، تنقیح و توضیح هوشنگ ساعدلو و همکاری مهدی قمی‌نژاد
تاریخ انتشار : - ۱۳۸۱
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ‎۳ ج.
موضوع : کشاورزی -- دایره‌المعارفها
توضیح : شابک: ‎9646278954 ص. ع. لاتینی‌شده:(Muhammad Yusuf Nuri. Mafatih al-arzaq (key to precious treasures نمایه
ISBN : 9646278954