این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خدمات کتابخانه در نظریه و عمل
نویسنده : باکلند، مایکل کیبل، Buckland, Michael Keeble
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مایکل کی. باکلند ؛ترجمه مرتضی کوکبی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، چاپار
مشخصات : ‎۳۳۸ ص.: مصور، نمودار
موضوع : کتابداری
توضیح : شابک: 8-22-7790-‎964 عنوان اصلی: 1988 ,.Library services in theory and context, 2nd ed واژه‌نامه کتابنامه به‌صورت زیرنویس
ISBN : 964-7790-22-8