این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کانسارها
نویسنده : پارک، چارلز فردریک، Park , Charles Fredrick، ‎۱۹۳۰-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : چ.ف.پارک ، ر.آ.مک دیارمید ؛ترجمه اسدالله جعفرزاده
تاریخ انتشار : -۱۳۷۱
ناشر : تهران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد
مشخصات : ج.:مصور،نقشه ،جدول ،نمودار
موضوع : کانسارها
توضیح : عنوان اصلی: Ore deposits واژنامه کتابنامه
ISBN :