این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نقش (هنر به روایت هندسه)
نویسنده : غربی، مظفر، ‎۱۳۳۶ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف مظفر غربی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، عابد
مشخصات : ‎۲۹۲ ص.: مصور (بخشی رنگی)
موضوع : طراحی هندسی هندسه ترسیمی نقش های تزئینی
توضیح : شابک: ‎9643641996 کتابنامه
ISBN : 9643641996