این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : راهنمای صنایع اسلامی
نویسنده : دیماند، موریس اسون، Dimand, Maurice sven
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : موریس‌اسون دیماند ؛مترجم عبدالله فریار
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مشخصات : [‎۴۳۲] ص.:مصور(بخشی رنگی)، نقشه
موضوع : هنر اسلامی
توضیح : شابک: ‎9644454359 عنوان اصلی: .A handbook of muhammadan art, 1958, c1944 چاپ قبلی: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ‎۱۳۶۵ (با فروست) چاپ سوم کتابنامه: ص. ۳۰۵ - ‎۳۱۷ نمایه
ISBN : 9644454359