این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : پاسارگاد ، پایتخت و آرامگاه کورش هخامنشی ( ذوالقرنین )
نویسنده : سامی، علی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : علی ،سامی ؛به کوشش وبازنگری غلامرضا وطن دوست
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : شیراز ، بنیاد فارس شناسی
مشخصات : ‎6،۲۹۲ض .:مصور ،نقشه
موضوع : شیراز - آثار تاریخی مرودشت - آثار تاریخی پاسارگاد
توضیح : ص.ع.به انگلیسی :(pasargadae The capital and Tomb of Cyrus (Zulqarnain کتابنامه :ص .[۲۸۷-6،۲۸۹-‎5]
ISBN :