این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ارغنون ساز فلک؛ پژوهشی در موسیقی سنتی ایران
نویسنده : فرخ کیش ، شهزاد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف شهزاد فرخ کیش (رضایت) ؛ویراستار علی اصغر رضایت
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : اصفهان، موعود
مشخصات : ‎۱۵۶ص: مصور، جدول
موضوع : موسیقی ایرانی - تاریخ
توضیح : چاپ اول کتابنامه:ص. ۱۵۶-‎۱۵۵
ISBN :