این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم (۱۰۷۱ - ‎۱۰۳۸ه-.ق) (حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم) خلد برین
نویسنده : ‎۹۸۸؟ - ق، واله اصفهانی، محمدیوسف
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمدیوسف واله قزوینی اصفهانی ؛تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات محمدرضا نصیری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : سی و پنج، [‎۸۲۰] ص.: مصور، نمونه
موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ‎۱۱۴۸ق نثر فارسی -- قرن ‎۱۱ق
توضیح : شابک: ‎9646278833 ص. ع. به‌انگلیسی:... M. Y valeh Qazvini- Isfahani: Iran under the reign of shahsafi and shah Abbas II From 1628 untill 1661 A.D کتابنامه: ص. [۷۹۶] - ‎۸۰۱؛همچنین به صورت زیرنویس نمایه
ISBN : 9646278833