این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کلیات مفاتیح الحاجات
نویسنده : حسینی غیاثی، محمدرضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : با تصحیح، تجدیدنظر و اضافات محمدرضا غیاثی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
ناشر : اصفهان، مرکز فرهنگی شهید مدرس
مشخصات : ‎۳۸۰ ص.:مصور
موضوع : دعاها
توضیح : شابک: ‎9789646323030 چاپ بیستم کتابنامه: ص. ۳۷۹ - ‎۳۸۰
ISBN : 9789646323030