این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نقیضه و نقیضه سازان
نویسنده : اخوان ثالث، مهدی، ۱۳۰۷ - ‎۱۳۶۹
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مهدی اخوان ثالث ( م. امید) ؛به کوشش ولی الله درودیان
تاریخ انتشار : ۱۳۷۴
ناشر : تهران ، زمستان
مشخصات : [‎۲۱۴] ص. : نمونه
موضوع : نقیضه ها نقیضه
توضیح : کتابنامه بصورت زیرنویس
ISBN :