این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : هنر گره‌سازی در معماری و درودگری
نویسنده : شفائی، جواد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف و تحقیق جواد شفائی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ‎۲ ج.: مصور (بخشی رنگی)
موضوع : گره‌سازی طراحی مهندسی هنرهای تزئینی اسلامی هنرهای تزئینی ایرانی
توضیح :
ISBN :