این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : گامی در سوادآموزی: آموزش بزرگسالان و نوسوادان
نویسنده : غفاری، سعید، ‎۱۳۴۹-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف سعید غفاری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، دبیزش
مشخصات : ذ، ‎۱۳۹ ص
موضوع : آموزش بزرگسالان -- ایران سوادآموزی -- ایران خواندن (آموزش بزرگسالان) -- ایران
توضیح : ص. ع. به‌انگلیسی:Saeed Ghaffary. An introudction to: a step towords literacy: educating adults and new - literates واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۱۳۸] - ‎۱۳۹
ISBN :