این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اولین دائره المعارف موضوعی درباره اولین ها درایران
نویسنده : محمد زاده، خلیل
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف وتدوین خلیل محمد زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، ورق
مشخصات : ‎۵۹۲ ص .: مصور ، عکس
موضوع : دایره المعارفها و واژه نامه ها ایران - دایره المعارفها
توضیح : عنوان پشت جلد به انگلیسی : The Firsts in Iran
ISBN :