این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : علم و فناوری چسبندگی مواد لیگنوسلولزی
نویسنده : لتیباری، احمدجهان
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : از احمدجهان لتیباری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی (کرج)
مشخصات : ‎۳۴۸ ص. :مصور، نمودار
موضوع : چوب -- پیوستگی چسبندگی چسب چوب لیگنوسلولز
توضیح : شابک: ‎9644504194 ص.ع. به انگلیسی: .A.Jahan - Latibari. Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances کتابنامه
ISBN : 9644504194