این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : عشایر فارس ( اصلاحات اداری )
نویسنده : دومورینی، ژ.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف ژ.دومورینی ؛مترجم جلال الدین رفیع فر
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : تهران ، دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ
مشخصات : هفت ،[‎۱۵۶]ص .جدول ،نقشه در آخر کتاب
موضوع : ایلات و عشایر - ایران - فارس - وضع سیاسی و اجتماعی
توضیح : پشت جلد به فرانسه....Le fars:La question des Tribus کتابنامه بصورت زیر نویس
ISBN :