این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : منابع ارجاع آماده: آلماناک‌ها، سالنامه‌ها، دستنامه‌ها، نشان نامه‌ها
نویسنده : کتس، ویلیام، .Katz, William A، ‎۱۹۲۴-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته ویلیام ای. کتز ؛ترجمه و تالیف آیدین آذری ؛مقابله و ویرایش حمید محسنی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : تهران، کتابدار
مشخصات : ج، ‎۱۳۴ ص.
موضوع : خدمات مرجع مراجع -- کتابشناسی
توضیح : این کتاب ترجمه بخش "ready refrence" از کتاب "Introduction to refrence work" است فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
ISBN :