این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اصول مقدماتی کشت لوبیا (چشم بلبلی)
نویسنده : پاندی، آر.ک، .Pandey, R. K
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف آر. ک. بندی ؛مترجمین محمد رضا اردکانی، غلامرضا ملکی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی (کرج): آرین ویژه
مشخصات : ‎۱۷۹ ص.: مصور
موضوع : لوبیا چشم بلبلی
توضیح : شابک: ‎9647187106 عنوان اصلی: A farmer'sprimer on growing cowpea on Riceland
ISBN : 9647187106