این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین‌المللی خلیج فارس (خلیج فارس - آسیا در پرتو تحولات جدید جهانی) (اسفند ماه ‎۱۳۸۰)
نویسنده : همایش بین‌المللی خلیج فارس (دوازدهمین: ‎۱۳۸۰: تهران)
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [برگزارکننده] مرکز مطالعات خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ؛به‌کوشش مجتبی فردوسی‌پور
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ‎۸۳۲ ص.: جدول، نمودار
موضوع : خلیج فارس، منطقه -- کنگره‌ها خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت -- کنگره‌ها خلیج فارس، منطقه -- موقعیت بین‌المللی -- کنگره‌ها خلیج فارس، منطقه -- جنبه‌های استراتژیکی -- کنگره‌ها خلیج فارس، منطقه -- روابط خارجی -- ایالات متحده ایالات متحده -- روابط خارجی --
توضیح : شابک: ۰-۱۶۲-۳۶۱-‎۹۶۴ کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۶۲-۰