این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مثنوی و معنوی
نویسنده : مولوی، جلال‌الدین محمدبن‌محمد، ۶۰۴ - ‎۶۷۲ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : از مولانا جلال‌الدین محمدبلخی، با حواشی و تعلیقات و توضیحات جلال‌الدین همائی‌اصفهانی‌شیرازی، و مقدمه فارسی و انگلیسی مهدی محقق
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ۶۷۱، ۱۷۶، [IV] ص.
موضوع : شعر فارسی -- قرن ‎۷ق
توضیح : ع. به انگلیسی:Ma thnavi ma navi
ISBN :