این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : واژه‌نامه‌ها
نویسنده : کتس، ویلیام، .Katz, William A، ‎۱۹۲۴-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته ویلیام ای. کتز ؛ترجمه و تالیف آیدین آذری ؛مقابله و ویرایش حمید محسنی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران، کتابدار
مشخصات : ج، ‎۱۱۱ ص
موضوع : خدمات مرجع مراجع -- کتابشناسی واژه‌نامه‌ها
توضیح : این کتاب ترجمه بخش "Dictionaries"از کتاب "Introduction to refrence work"است فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
ISBN :