این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : الماس بودا ( به انضمام یک کتاب دیگر )
نویسنده : بلاک، فرانکلین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [نوشته] فرانکلین بلاک ؛ترجمه بیح اله منصوری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : [تهران] ، زرین
مشخصات : ‎۵۵۷ ص
موضوع : تبت داستانهای انگلیسی - قرن ‎۲۰
توضیح : چاپ دوم: ‎۱۳۷۶
ISBN :