این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خاطرات پس از مرگ براس کوباس
نویسنده : ماشادو، د آسیس، Machado de Assis، ۱۸۳۹ - ‎۱۹۰۸
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ماشادو د آسیس ؛ترجمه عبدالله کوثری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران ، مروارید
مشخصات : ‎۲۹۳ ص.
موضوع : داستانهای برزیلی - قرن ‎۱۹ م.
توضیح : عنوان اصلی: Memorias posthumas de braz cubas چاپ چهارم: ‎۱۳۸۵
ISBN :