این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : پیامدهای زیست محیطی سدهای بزرگ " رودهای خاموش Silenced Rivers
نویسنده : مک کالی، پاتریک، Mc Cully, Patrick، -‎۱۹۶۵ م.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته پتریک مک کالی ؛برگردان فاطمه ظفرنژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، علم و ادب
مشخصات : ش، ‎۴۴۴ ص.: جدول
موضوع : سد و سدسازی - تاثیر بر محیط زیست سد و سد سازی - جنبه های اجتماعی سد و سد سازی - جنبه های اقتصادی
توضیح : شابک: 7-37-7005-‎964 عنوان اصلی: 2001 ,Silenced rivers: the ecology and politics of Irag dams کتابنامه
ISBN : 964-7005-37-7