این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : زندگی پزشکی من
نویسنده : سوبیران، آندره
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته آندره سوبیران ؛ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : [تهران ]، گلریز
مشخصات : ‎۲۸۶ص
موضوع : پزشکان فرانسوی - سرگذشتنامه
توضیح : چاپ دوم :‎۱۳۷۵
ISBN :