این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : صنایع، تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی
نویسنده : علائی، حسین، ‎۱۳۱۱ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : حسین علائی، بابک خواجه‌کاوسی ؛[به‌اهتمام ناصر ثقفی عامری]
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات
مشخصات : ده،‎۱۴۳ ص.: جدول، نمودار
موضوع : خلع سلاح سلاحهای شیمیایی صنایع شیمیایی
توضیح : ص.ع.به‌انگلیسی : Hosein, Alaie, Babak Khadjeh-Kavousi. Industries, arms کتابنامه
ISBN :