این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خاک شناسی : اصول تکوینی و طبقه بندی خاک
نویسنده : ژز، برنار، Geze , Bernard
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : برنار ژز ؛ترجمه رضا حقیقت
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، علوی
مشخصات : ‎۱۱۱ص.
موضوع : زمین شناسی خاک - رده بندی خاک شناسی
توضیح : کتابنامه:ص.[‎۱۱۰]
ISBN :