این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : روان شناسی بازی
نویسنده : موثقی، هایده، ‎۱۳۲۶-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف هایده موثقی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی (کرج): نشر آرین ویژه
مشخصات : ‎۳۰۶ ص.
موضوع : بازیهای کودکان -- جنبه‌های روانشناسی روانشناسی تربیتی
توضیح : شابک: ‎9647187025 ص. ع. به‌انگلیسی:.Haydeh Movssaghi. Play psychology کتابنامه
ISBN : 9647187025