این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سیاستگران دوره قاجار
نویسنده : خان‌ملک ساسانی، احمد، ۱۲۶۰ - ‎۱۳۴۶
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نگاشته احمد خان‌ملک ساسانی
تاریخ انتشار : - ۱۳۷۹
ناشر : تهران، مگستان
مشخصات : ج.: مصور
موضوع : سیاستمداران ایرانی -- سرگذشتنامه ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق
توضیح : شابک: (ج.۱) ۴-۰-۹۲۸۴۳-‎۹۶۴ کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۹۲۸۴۳-۰-۴ (۱.‎ج)