این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کاربرد SPSS در پژوهشهای کشاورزی
نویسنده :
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولفان فتحعلی نوری... [و دیگران]
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : کرج ، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، نشر آموزش کشاورزی
مشخصات : [‎۳۱۴] ص
موضوع : اس.پی.اس.اس (فایل کامپیوتر) کشاورزی - روشهای آماری - برنامه‌های کامپیوتری
توضیح : شابک: ‎9789645201249 پشت جلد به انگلیسی Application of SPSS in agricultural researches مولفان: رضا عزیز نژاد، محمدرضا فرهادی، علی نوری، مصطفی آقایی و محسن فرشادفر کتابنامه: ص. [‎۳۱۴]
ISBN : 9789645201249