این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مقاطع و نقشه های زمین شناسی ، تمرینهای زمین شناسی با تصحیح ، برای ...
نویسنده : فوکو، آلن، Foucault, Alain
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف آلن فوکو، ژان فرانسوا رائو ؛ترجمه حسن پورکرمانی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، علوی
مشخصات : ‎۲۳۵ص.: مصور، نقشه
موضوع : زمین شناسی - نقشه‌ها زمین شناسی ساختمانی - جدولها و نمودارها زمین شناسی - نقشه‌ها - مسائل، تمرینها و غیره
توضیح : ص.ع.به فرانسه: Coupes et cates geologigue این کتاب اولین بار در سال ‎۱۳۵۹ به چاپ رسیده است
ISBN :