این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فرهنگ‌گرایی، جهانی‌شدن و حقوق بشر
نویسنده : سلیمی، حسین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : حسین سلیمی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ‎۴۳۵ ص
موضوع : فرهنگ ارتباطات میان فرهنگی حقوق بشر
توضیح : شابک: ۸-۰۰۹-۳۶۱-‎۹۶۴ ص. ع. به‌انگلیسی:Hossein Salimi. Calturalism, Globalization: and human rights کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۰۰۹-۸