این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ریخت شناسی و تشریح گیاهی
نویسنده : چلبیان، فیروزه، ‎۱۳۴۷-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف فیروزه چلبیان
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، آییژ
مشخصات : ‎۴۴۵ ص.: مصور، جدول
موضوع : گیاهان - ریخت شناسی بافت شناسی گیاهی
توضیح : شابک: 9-064-970-964-‎978 پشت جلد به انگلیسی: E. Chalabian. plant morphology and anatomy واژه نامه کتابنامه: ص. [۴۳۸] - ‎۴۴۰ نمایه
ISBN : 978-964-970-064-9