این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مواد غیرکتابی در کتابخانه‌ها
نویسنده : فادرگیل، ریچارد، Fothergill, Richard
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ریچارد فادر گیل، ایان بوچارت ؛ترجمه کاظم خادمیان ؛ویراستار اسدالله آزاد
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی
مشخصات : ‎۴۳۱ ص.: مصور
موضوع : کتابخانه‌ها -- مجموعه‌های خاص -- مواد غیرکتابی مواد غیرکتابی -- مجموعه و مجموعه‌داران کتابخانه‌ها -- خدمات دید و شنودی
توضیح : شابک: 5-255-444-‎964 عنوان اصلی: Non-book materials in libraries: a practical guide کتابنامه: ص. [۴۲۷] - ‎۴۳۱
ISBN : 964-444-255-5