این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جان کلام؛ برگزیده ای از مجموعه اشعار "مژده روفه" متخلص به "مژده"
نویسنده : روفه، مژده
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مژده روفه
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : [اصفهان] ، نورین سپاهان
مشخصات : ‎۱۲۳ ص
موضوع : شعر فارسی - قرن ‎۱۴
توضیح :
ISBN :