این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : حق و تکلیف در کتاب و سنت
نویسنده : قادری، نعمت‌الله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف نعمت‌اله قادری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : کرج، دانشگاه آزاد اسلامی( کرج)
مشخصات : ب،‎۲۵۳ ص.
موضوع : حق و تکلیف
توضیح : شابک: ‎9789644509629 کتابنامه
ISBN : 9789644509629