این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : آناتومی گیاهی
نویسنده : فان، ا، .Fahn, A، ‎۱۹۱۶-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ا. فان ؛ترجمه آذرنوش جعفری ؛ویراستاران جواد مظفری و جواد شاطریان
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : مشهد ، جهاد دانشگاهی مشهد
مشخصات : ‎۶۳۹ ص.: مصور، جدول
موضوع : گیاهان - آناتومی
توضیح : شابک: 8-090-324-‎964 عنوان اصلی: .Plant anatomy - 4th ed واژه نامه کتابنامه: ص. [۵۳۳] - ‎۵۷۹ نمایه
ISBN : 964-324-090-8