این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رباعیات سنمار
نویسنده : سنمار، عبدالحمید
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : عبدالحمید سنمار
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : شیراز ، کوشا مهر
مشخصات : ‎۹۰ ص
موضوع : شعر فارسی - قرن ‎۱۴
توضیح :
ISBN :