این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جمعیت و تنظیم خانواده
نویسنده : حسینی، سید مجتبی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف: سید مجتبی حسینی ؛با مقدمه علی اکبر ولایتی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، کسا کاوش
مشخصات : ‎۱۹۵ ص.: جدول، نمودار
موضوع : آبستنی - پیشگیری تنظیم خانواده جمعیت شناسی
توضیح : شابک: ‎9649680322 کتابنامه
ISBN : 9649680322