این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : حواله‌های بانکی بین‌المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد)
نویسنده : عنایت، حسین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف حسین عنایت
تاریخ انتشار : ۱۳۷۲
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات
مشخصات : بیست و یک، ‎۱۸۳ ص
موضوع : مالیه بین‌الملل سیاست پولی اقتصاد بین‌الملل
توضیح : ص. ع. به‌انگلیسی:(1992) Seyed Hossein Enayat. Legal aspect of international funds transfer commentary of UNCITRAL model law on international credit transfers کتابنامه: ص. ۱۷۹ - ‎۱۸۳؛ همچنین به صورت زیرنویس
ISBN :